Convocatòria de ple ordinari (2-3-2016)

Ple ordinari
Dia: 2 de març de 2016. Hora: 19:30
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA:

  • 1r.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  • 2n.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ ALCALDIA.
  • 3r.- DONAR COMPTE DE FACTURES PRESENTADES EN SECRETARIA.
  • 4t.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA DE LES OBRES “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER LEPANT I CIRCUMVAL·LACIÓ D’ ALMISERÀ” INCLOSES EN INVERSIONS FINANCERAMENT
  • 5é.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA CERTIFICACIÓ SEGONA I ÚLTIMA DE LES OBRES “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER LEPANT I CIRCUMVAL·LACIÓ D’ ALMISERÀ” INCLOSES EN INVERSIONS FINANCERAMENT
  • 6é.- SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PRESENTADA PER PAVASAL EMPRESA
  • 7é.- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA I L’AJUNTAMENT
  • D’ ALMISERÀ, RELATIU A L’ ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS SERVICIS DE RETIRADA D’ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA.
  • 8é.- INFORMACIONS D’ALCALDIA.
  • 9é.- PRECS I PREGUNTES.”
Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *